قاسم قاضی

دکتر قاسم قاضی: زادهء ۱۳۱۲, شمیران – درگذشتهء ۱۳۹۹, تهران آثار: ۲۰ مقاله به زبان فارسي و ۳ تاليف و ۴ ترجمه کارشناسی خود را در رشته فلسفه علوم تربیتی دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۶دریافت کرد و مدرک کارشناسی ارشد رشته تعلیم و تربیت را در سال ۱۳۴۴ از دانشگاه اگزتر انگلستان کسب کرد و سپس به ايران مراجعه كرد و به دانشگاه تهران انتقال يافت. پس از ۳سال خدمت در دانشكدة روان شناسي و علوم تربيتي براي دريافت درجة دكتري عازم كشور آمريكا شد. پس از ۳سال تحصيل در دانشگاه ايالتي بال، در رشتة روانشناسي مشاوره

انسان خویشتن ساز,انسان سلطه‌گر,انسان مدرن

مقالات

انسان خویشتن ساز,انسان سلطه‌گر,انسان مدرن
>