مهدی پورسرخ

دکتر مهدی پورسرخ

کارشناس ارشد و دکترای فن‌آوری اطلاعات در حوزه اقتصاد و مدیریت از دانشگاه وین در اتریش.

مدیرکل اسبق مرکز اطلاعات٫ آمار و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هیئت علمی. مدیریت پروژه‌های فن‌آوری اطلاعات در سیستم‌های بانکی٫ مخابرات٫ ترابری و مدیریت تیم‌های عملیاتی و کارشناس ارشد در حوزه‌های پایگاه داده٫ هوش تجاری و داده‌کاوی.

مقالات

OLAP ابعاد,الگوریتم,انبار داده
الگوهای رفتاری,تجزیه و تحلیل تراکنشی,تعارض
>