پرواز

پرواز

پرواز را به خاطر بسپار
پرنده مردنی‌ست…
فروغ فرخزاد
نگاره از میترا شاهمرادى

پرواز
دانلود مقاله: