سهراب فرسیو

نویسنده، پژوهشگر فرهنگی و استوره شناس

مقالات

داستان,سهراب فرسیو,فرسیو
چه,چی,خط فارسی
اتفاقاً,اقبال,بخت
استاندارد سازی,خط فارسی,درست‌نویسی
داستان
داستان,زبان و ادبیات,سهراب فرسیو
یوفه یعنی بدل!
نقاشی,نوآوری,نویسنده‌های مقلد
چه سود از ادبیات؟
چگونه دایی اصغر قاق شد
>