فرنگی به من بگو آن چه قدرتی است که شما را ازما برتر ساخته است؟

شماهنرحکومت کردن، هنر پیروزی را می‌دانید. درصورتی که ما گویی محکوم شده­‌ایم که درمنجلاب جهل دست وپا بزنیم!
«پرسش (منتسب به) شاپور عباس‌میرزا قاجار از سفیر ناپلئون»

بررسی کتاب

گالیسا … کی می رسد باران؟
Little known about US military interventions

«اگر کسی حقیقت را گفت، به او یک اسب بده، برای گریختن به آن نیاز دارد»
زبانزد افغانی

پنجره

زیستن در کویر
الگوریتم,بینگ چت,چت جی پی تی
پرسش
OLAP ابعاد,الگوریتم,انبار داده
افسانه,ایران,بالزاک
ایران,خودزنی,رفاه
آریستات,آل احمد,آنارشی فرهنگی
یوفه یعنی بدل!

تاریخ

آبراه سوئز,ابراهیم خان اعتمادالدوله,اروپا
ایران,جنگ,روسیه
آشور,ارنست رنان,اسراییل
اطلاعنامه,امتيازنامه,انحصاري
آیت الله سید حسن مدرس,ایده ئولوژی,برْنِگری دینی
استپانوس مقدس,جلفا,خاچکار
اسلام,امویان,ایران
آریا,آریانا,آریانه

روانشناسی

اضطراب,ترس,تضاد
جاه طلبی,خلوت نشینی,خودِ ایده آلی
امنیت عاطفی,بایدهای عصبی,بیگانگی از خویش
احساسات مهر طلب,اضطراب,تحت‌الحمایگی
اعتماد به نفس,برتری طلبی,حسن‌جویی
الگوهای رفتاری,تجزیه و تحلیل تراکنشی,تعارض
آگاهی,اریک اریکسون,استثمار
تفاوت های فرهنگی,روانشناسی,روانشناسی بومی

زبان و ادبیات

اتوس,ادب فارسی,استوره های زرتشتی
آق قویونلو,آل بویه,افشاریه
داستان,داستان کوتاه,زبان و ادبیات
داستان,داستان کوتاه,روئین‌تن
انتشارات تاک,انجیرهای سرخ مزار,جایزه ادبی بهرام صادقی
داستان,داستان کوتاه,داستانک
ایران,ایران باستان,ایران شناسی
داستان,داستان کوتاه,زبان و ادبیات

مادر٘ زمین

Beitrag zur Kenntnis der Wassererschließung durch Kanate
مشکلات و بحران‌های موضوع آب در کشور

مردمشناسی (استوره شناسی)

!Da liegt der Hund begraben,Bärskir,ارشن
آیین سوگواری,بختیاری,سروها و بیت ها
آیین,استوره,بدکار
آرزو اندیشی,استوره,اسلام
aša,اشه,ایران
آدمیان,ایزدان,خدا
ایزد,بی بی شهربانو,پرستشگاه
ایران,بختیاری,بهون

هنر

مجموعه “قاب” / سوم
مجموعه “قاب” / دوم
مجموعه “قاب” / یکم
Deine Kamera ist eine App
Rassismus im Film
نقاشی,نوآوری,نویسنده‌های مقلد
پرواز
مدرنیسم در سینما (بخش دوم)
>