«اگر کسی حقیقت را گفت، به او یک اسب بده، برای گریختن به آن نیاز دارد»
زبانزد افغانی

بررسی کتاب

گالیسا … کی می رسد باران؟
Little known about US military interventions

پنجره

OLAP ابعاد,الگوریتم,انبار داده
افسانه,ایران,بالزاک
ایران,خودزنی,رفاه
آریستات,آل احمد,آنارشی فرهنگی
یوفه یعنی بدل!
Superior Power,اَبَرْگَرْها,جهان برین
آسیای باختری,استوره شناسی,خاورمیانه
اَبَر٘گَر,ایزدان,پیروز

تاریخ

ایران,جنگ,روسیه
آشور,ارنست رنان,اسراییل
اطلاعنامه,امتيازنامه,انحصاري
آیت الله سید حسن مدرس,ایده ئولوژی,برْنِگری دینی
استپانوس مقدس,جلفا,خاچکار
اسلام,امویان,ایران
آریا,آریانا,آریانه
بختیاری,بهرامِ گور,تُشْمال

روانشناسی

احساسات مهر طلب,اضطراب,تحت‌الحمایگی
اعتماد به نفس,برتری طلبی,حسن‌جویی
الگوهای رفتاری,تجزیه و تحلیل تراکنشی,تعارض
آگاهی,اریک اریکسون,استثمار
تفاوت های فرهنگی,روانشناسی,روانشناسی بومی
انسان خویشتن ساز,انسان سلطه‌گر,انسان مدرن
دهن بینی

زبان و ادبیات

آق قویونلو,آل بویه,افشاریه
داستان,داستان کوتاه,زبان و ادبیات
داستان,داستان کوتاه,روئین‌تن
انتشارات تاک,انجیرهای سرخ مزار,جایزه ادبی بهرام صادقی
داستان,داستان کوتاه,داستانک
ایران,ایران باستان,ایران شناسی
داستان,داستان کوتاه,زبان و ادبیات

مادر٘ زمین

Beitrag zur Kenntnis der Wassererschließung durch Kanate
مشکلات و بحران‌های موضوع آب در کشور

مردمشناسی (استوره شناسی)

آیین,استوره,بدکار
آرزو اندیشی,استوره,اسلام
aša,اشه,ایران
آدمیان,ایزدان,خدا
ایزد,بی بی شهربانو,پرستشگاه
ایران,بختیاری,بهون
استوره,استوره شناسی,تراداد
باستانی,تاریخی,تخت جمشید

هنر

Deine Kamera ist eine App
Rassismus im Film
نقاشی,نوآوری,نویسنده‌های مقلد
پرواز
مدرنیسم در سینما (بخش دوم)
مدرنیسم در سینما (بخش یکم)
>